Självrisker

Självrisk är den del du själv får betala vid ett skadetillfälle. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera försäkringsformer eller flera av dina bilförsäkringar hos oss, betalar du bara en självrisk – den högsta.

 

Här nedan följer de generella självriskerna, det som gäller för just din bil står på ditt försäkringsbrev. Är föraren yngre än 25 år tillkommer en extra självrisk på 1 000 kr vid skada som berör Trafik- eller Vagnskadeförsäkringen.

 

 

  Omfattning: 

  Självrisk: 

 

Trafikförsäkring

 

 


 

Halvförsäkring

  • Brand

  • Stöld

     - Om bilen har godkänt larm

     - Om bilen har godkänd startspärr


  • Glas

    

   • Räddning

  • Maskin och elektronik

  • Rättskydd

 


 

Helförsäkring

  • Vagnskada

 

 

 

    0 kronor (om föraren är yngre än 25 år

    tillkommer en självrisk på 1 000 kronor).

 


 

 

    1 200 kronor


    2 500 kronor

    1 000 kronor (vid inbrott).

    0 kronor (om hela bilen blir stulen).


    35 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

    Glassjälvrisken är 200 kronor om du

    väljer att att reparera istället för att

    byta ruta.


    1 200 kronor


    Läs mer här nedan.


    25 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

 


 

 

    2 000, 4 000 eller 6 000 kronor. Du väljer själv.

 

 

 

Med godkänt larm och startspärr menar vi sådana som är godkända av oss. Larm och startspärrar som är fabriksmonterade är alltid godkända.

 

Maskin- och elektronikförsäkring

Gäller för bil som är högst 8 år. Försäkring som nytecknats för personbil fr.o.m. 2011-12-01 gäller upp till 12 000 mil. För övriga bilar gäller försäkringen upp till 10 000 mil.

 

Självrisk för personbil med försäkring upp till 12 000 mil:


0 - 5 000 mil: självrisk 2 000 kr. 5 001 - 8 000 mil: självrisk 20 % minst 2 000 kr. 8 001 - 10 000 mil: självrisk 25 % minst 3 500 kr. 10 001 - 12 000 mil: självrisk 30 % minst 5 500 kr.

Självrisk för personbil med försäkring upp till 10 000 mil:


0 - 8 000 mil: självrisk 2 500 kr. 8 001 - 10 000 mil: självrisk 5 000 kr.

Självrisk för lätt lastbil:


0 - 4 000 mil: självrisk 1 000 kr. 4 001 - 7 000 mil: självrisk 20 % av skadekostnaden minst 2 000 kr. 7 001 - 10 000 mil: självrisk 30 % av skadekostnaden minst 2 500 kr.


Bilar som har direktimporterats till Sverige har dubbla självrisker för maskinskada.